Ασφάλεια των Πληροφοριακών συστημάτων επιπέδου1

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων - (IT Security)

Η κοινωνία του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, όπως κάθε κοινωνία, εμπεριέχει κινδύνους. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντικό και ίσως απαραίτητο για κάθε χρήστη Η/Υ να μπορεί να προστατευθεί από τους κινδύνους αυτούς. .

Πλεονεκτήματα - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security):

  • Προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση και εφαρμογή όλων των πρακτικών ασφάλειας σχετικά με Η/Υ, δίκτυα και το Διαδίκτυο.
  • Πιστοποιεί την καλύτερη πρακτική στην ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT).
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΙΔΙΩΤΩΝ

Η ενότητα αυτή αναπτύχθηκε ώστε να προσφέρει στους χρήστες Η/Υ τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση και εφαρμογή των σχετικών τεχνικών που επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας.


Επίσης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να είναι άρτια εξοπλισμένος για την ασφαλή λειτουργία των ΤΠΕ στο σπίτι άλλα και στο γραφείο του.


Με την ολοκλήρωση της ενότητας - Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security), ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να κατανοεί τις βασικές έννοιες που αφορούν στη σημασία των ασφαλών πληροφοριών και δεδομένων, στη φυσική ασφάλεια καθώς και στην προστασία προσωπικών δεδομένων. Επίσης, θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για την προστασία του Η/Υ και του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ενώ θα εξοικειωθεί με τις έννοιες της ηλεκτρονικής ασφάλειας τόσο σε συσκευές όσο και στο Διαδίκτυο.


Ωρες (Σεμινάριο 12 ωρών) - Κόστος 180 ευρώ

Αφορά το μάθημα με τον καθηγητή
Προετοιμασία εξετάσεων.
Εξετάσεις - Παραλαβή πιστοποιητικού

Καλέστε στο 2721085100 για λεπτομέρειες σχετικά με το σεμινάριο

Αίτηση ενδιαφέροντος - Ερωτήσεις

Για τα σεμινάρια και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο DIDAKTIKA ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα παραλάβετε βεβαίωση κατάρτισης, η οποία έχει αριθμό γνησιότητας & ειδικό μηχανισμό επαλήθευσης. Αυτό ενισχύει την αξία της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού σας μιας και φέρουν το λογότυπο CERTcod και ισχύουν για επαλήθευση της γνησιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

certcod validation.