Σεμινάριο Εκπαιδευτών Ενηλίκων - ΕΟΠΠΕΠ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης, 1ης περιόδου 2016.

Το εργαστήριο DIDAKTIKA διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν προετοιμαστούν κατάλληλα για την πιστοποίηση των εξετάσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. Το πρόγραμμα είναι με τέτοιο τρόπο διαμορφωμένο, ώστε να εξυπηρετεί και τις ανάγκες των Εκπαιδευτών που επιθυμούν να βελτιώσουν και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις και τις ικανότητές τους, καθώς καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις και σύγχρονες τάσεις στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Περιεχόμενο Προγράμματος / Σεμιναρίου

Το πρόγραμμα / σεμινάριο προετοιμασίας εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στοχεύει:
 • στην ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποψηφίων γύρω από το εκπαιδευτικό περιεχόμενο των εξετάσεων (θεωρητικό μέρος και μικροδιδασκαλία),
 • στην κατανόηση των ερωτήσεων της τράπεζας δεδομένων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
 • στην εξοικείωση των υποψηφίων με την εξεταστική διαδικασία,
 • στην εξάσκηση σε περιβάλλον προσομοίωσης εξετάσεων και
 • στην προετοιμασία και την εξάσκηση της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας.

Ειδικότερα:

Tο σεμινάριο προετοιμασίας για τις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. που θα διοργανωθεί περιλαμβάνει:
 • Προετοιμασία για την γραπτή αξιολόγηση μέσα από την αναλυτική επισκόπηση της τράπεζας των θεμάτων. Κατά τη διαδικασία αυτή μελετώνται ερωτήσεις και απαντήσεις κλιμακούμενης δυσκολίας και από τις εννέα εξεταζόμενες θεματικές ενότητες.
 • Υποστήριξη στην οργάνωση και παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας. Το στάδιο αυτό της προετοιμασίας περιλαμβάνει την αναλυτική μελέτη της δομή της μικροδιδασκαλίας, τη συζήτηση πάνω σε προτεινόμενα θέματα επιλογής και τη διενέργεια προσομοιώσεων, μέσα από τις οποίες οι συμμετέχοντες θα εξασκηθούν στη ορθή διαχείριση του διαθέσιμου χρόνου σε συνδυασμό με την αποτελεσματική χρησιμοποίηση μεθόδων διδασκαλίας και εποπτικών μέσων.
 • Προετοιμασία για τη διαδικασία της συνέντευξης και της αξιολόγησης της μικροδιδασκαλίας, μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.

Διάρκεια του προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 150 διδακτικές ώρες, που κατανέμονται ως εξής:
 • 30 διδακτικές ώρες υλοποιούνται δια ζώσης ή μέσω τηλεεκπαίδευσης (webinars)
 • 6 διδακτικές ώρες μέσω τηλεεκπαίδευσης
 • 114 διδακτικές ώρες υλοποιούνται μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (webinars, αξιοποίηση ειδικής πλατφόρμας, μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, ασκήσεις και εκπόνηση ατομικών εργασιών).

Μεθοδολογία:

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μικτής μάθησης» (Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 114 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης, 30 ώρες διά ζώσης συμβουλευτικές συναντήσεις σε εγκαταστάσεις του Εκπαιδευτικού Οργανισμού και 6 ώρες σύγχρονης on-line τηλεκπαίδευσης.

 

Διάρκεια: 150 ώρες
Ημερομηνίες : Σάββατο 08/10 10.00-18.00
(8 ώρες)
Σάββατο 15/10 10.00-17.00
(7 ώρες)
Σάββατο 22/10 10.00-17.00
(7 ώρες)
Σάββατο 05/11 10.00-18.00
(8 ώρες)
Κόστος: 350€ – 20% Έκπτωση Early Booking > Ρωτήστε μας για το επόμενο σεμινάριο

 


Εγγραφές μέχρι 1/10/2016 Φραντζή 6, Καλαμάτα - Επικοινωνία - 27210-85100