Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Certified E-commerce Consultant (CEC)

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce) αποτελεί ένα νέο τρόπο εξυπηρέτησης πελατών, είναι μία σύγχρονη μέθοδο προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών με ταχύτατη εξέλιξη στον χώρο του διαδικτύου.
Το επάγγελμα του Συμβούλου ηλεκτρονικού εμπορίου είναι σχετικά καινούργιο, καθώς η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου άρχισε να προβάλλεται στις διεθνείς αγορές τη δεκαετία του ’90.

Στην εποχή της ευρυζωνικότητας που διανύουμε, γίνεται φανερό πως η εξοικείωση και η ενημέρωση για τις νέες τεχνολογίες, καθώς και το πνεύμα συνεργασίας στο πλαίσιο της υλοποίησης, είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος του Συμβούλου Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι αρκετά ευοίωνες, αφού οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτά ο Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Commerce) είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και επίκαιρες, ενώ παράλληλα βρίσκουν ποικίλες εφαρμογές σε εταιρείες και επιχειρήσεις με σχετικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Τι είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-Commerce):

Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι ένα σύστημα εμπορικών συναλλαγών αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου.
Το ηλεκτρονικό εμπόριο περιλαμβάνει διάφορους τομείς της τεχνολογίας όπως: Email, διαχείριση εταιρικού περιεχομένου, συστήματα ανταλλαγής προσωπικών μηνυμάτων, newsgroups, ψηφιακές αγορές και παρακολούθηση παράδοσης προϊόντων, ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές, διεθνή ή εθνικά ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών, ηλεκτρονικό καλάθι και ηλεκτρονικά εισιτήρια.
Επίσης, ένα σημαντικό ποσοστό on line συναλλαγών γίνονται για απόκτηση πρόσβασης σε επιπλέον χαρακτηριστικά μίας υπηρεσίας ή ενός προϊόντος.

Θεματικές ενότητες:

  1. Διαδίκτυο και επιχειρηματικότητα
  2. Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό εμπόριο
  3. Μοντέλα ηλεκτρονικού εμπορίου
  4. Ασφάλεια και κρυπτογράφηση
  5. Συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
  6. Κατασκευή Ιστοσελίδων
  7. Στρατηγικές προώθησης της ηλεκτρονικής παρουσίας
  8. Αξιολόγηση παρουσίας
  9. Νομικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου

Σε ποιούς απευθύνεται

Σε όλους όσους επιθυμούν και θέλουν να κατανοήσουν το νέο περιβάλλον και τις δυνατότητες που τους δίνει η ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα καθώς και σε Διευθυντές ή άτομα που ασκούν διοίκηση σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται «ηλεκτρονικά» και πρέπει να είναι σε θέση να λάβουν τις σωστές στρατηγικές αποφάσεις όταν απαιτηθεί.
Επίσης, σε Στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να συμμετέχουν ενεργά σε έργα εισαγωγής τεχνολογιών ηλεκτρονικού εμπορίου, αλλά και σε άτομα που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου ως σύμβουλοι ανάπτυξης ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας

Σκοπός & Στόχος της εκπαίδευσης Σύμβουλος Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Ο Σκοπός της εκπαίδευσης είναι: Οι σπουδαστές να είναι σε θέση να πραγματοποιούν το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση της πολιτικής για την ασφάλεια του δικτυακού τόπου και των δεδομένων που μεταφέρονται.
Να επιλέγει συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών που υποστηρίζει ο δικτυακός τόπος. Να εποπτεύει την ομάδας ανάπτυξης του δικτυακού τόπου.
Να ενημερώνει και να διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο. Να αξιολογεί τη λειτουργία του δικτυακού τόπου και να επιλέγει τα κανάλια προώθησης. Τέλος να προσαρμόζει τις πολιτικές του δικτυακού τόπου στην τρέχουσα νομοθεσία

Στόχος της εκπαίδευσης είναι:

οι σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την επιτυχή άσκηση του επαγγέλματος.
Να είναι σε θέση να προσαρμόσουν τα προσόντα στις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος. Να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες και μια νέα επαγγελματική - εργασιακή ταυτότητα που θα τους επιτρέψει να ενταχθούν στις νέες εργασιακές ανάγκες

Πιστοποιημένη Δομή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Αίτηση ενδιαφέροντος - Ερωτήσεις

Δυνατότητα πιστοποίησης


Certified E-commerce Consulant

Certified E-commerce Consultant
CEC απο την Acta


Acta Logo


Ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει σε 30 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Διάρκεια εξέτασης 60 λεπτά. Ποσοστό επιτυχίας 70%.

Για τα σεμινάρια και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο DIDAKTIKA ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα παραλάβετε βεβαίωση κατάρτισης, η οποία έχει αριθμό γνησιότητας & ειδικό μηχανισμό επαλήθευσης. Αυτό ενισχύει την αξία της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού σας μιας και φέρουν το λογότυπο CERTcod και ισχύουν για επαλήθευση της γνησιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

certcod validation.