Σεμινάρια Security

Eκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας (Άδεια Security)

Το Εργαστήριο DIDAKTIKA είναι αδειοδοτημένο κέντρο δια βίου μάθησης με άδεια απο τον ΕΟΠΠΕΠ του υπουργείου παιδείας, διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, το μοναδικό κέντρο με πιστοποίηση απο το ΚΕΜΕΑ στο νομό (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζομένων, για το σεμινάριο Security. Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλη την Ελλάδα.

Νέα τμήματα για Κρατική άδεια προσωπικού ασφαλείας με δυνατότητα παρακολούθησης σε όλη την Ελλάδα!

Νέο τμήμα με έναρξη 16/05/2023 Πρωινό - απογευματινό (εξ΄αποστάσεως) Εγγραφές μέχρι 10/05/2023
(επιπλεόν Βιβλίο, Φάκελος, παράβολα εξετάσεων)
Νέο τμήμα με έναρξη 16/05/2023 Πρωινό - απογευματινό (εξ΄αποστάσεως) Εγγραφές μέχρι 10/05/2023
(επιπλεόν Βιβλίο, Φάκελος, παράβολα εξετάσεων)
Νέο τμήμα με έναρξη 06/06/2023 Πρωινό - απογευματινό (εξ΄αποστάσεως) Εγγραφές μέχρι 31/05/2023
(επιπλεόν Βιβλίο, Φάκελος, παράβολα εξετάσεων)
Νέο τμήμα με έναρξη 06/06/2023 Πρωινό - απογευματινό (εξ΄αποστάσεως) Εγγραφές μέχρι 31/04/2023
(επιπλεόν Βιβλίο, Φάκελος, παράβολα εξετάσεων)

Εκπαιδευτείτε στον ανερχόμενο τομέα Ασφάλειας από τον πιο αξιόπιστο φορέα εκπαίδευσης με μεγάλη εμπειρία σε Μεσσηνία - Λακωνία και Αρκαδία

Από τη 01/01/2012 είναι απαραίτητη η προσκόμιση του πιστοποιητικού κατάρτισης απο πιστοποιημένο κέντρο απο το ΚΕΜΕΑ για την έκδοση αδείας εργασίας προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος χορηγείται βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και δίνεται το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Περιεχόμενο ύλης σεμιναρίου

 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Βασικά καθήκοντα προσωπικού Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Μέσα εξοπλισμού και τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφαλείας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία προσώπων
 • Πυρασφάλεια και αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών

Εισηγητές & Διάρκεια κατάρτισης - Εξετάσεις

 • Όλοι οι εισηγητές είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές από το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας.
 • Είναι πτυχιούχοι ανώτατης εκπαίδευσης.
 • Έχουν εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία.
 • Η διάρκεια της κατάρτισης είναι 105 ώρες
 • Οι εξετάσεις διεξάγονται σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Κρήτη σε ημερομηνίες που ορίζει το ΚΕΜΕΑ

Τι προσφέρουμε

 • Πλατφόρμα σύγχρονης και ασύγχρονης κατάρτισης Didaktika.
 • Εκτυπωμένες σημειώσεις για όλες τις ερωτήσεις της εξέτασης
 • Ερωτήσεις και απαντήσεις απο προηγούμενες εξεταστικές για την καλύτερη προετοιμασία σας
 • Προετοιμασία φακέλου και ενημέρωση σχετικά με την εξεταστική σας
 • Τμήματα πρωινά & απογευματινά.
 • Έκπτωση σε κατόχους κάρτας ανεργίας & δόσεις καταβολής διδάκτρων
 • Συνεργασία με τις μεγαλύτερες εταιρείες Security του νομού για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση

Για ανανέωση άδειας επαγγλεματιών του κλάδου με παλιά άδεια

Για τους επαγγελματίες του κλάδου προβλέπεται ταχύρυθμο πρόγραμμα πιστοποίησης ΚΕΜΕΑ, 28 ωρών. Επικοινωνήστε μαζί μας για ημέρες και ώρες κατάρτισης και εξέτασης.
Η ημερομηνία έναρξης των τμημάτων ορίζεται με την ανακοίνωση των εξετάσεων από το υπουργείο.

Προηγούμενα τμήματα που υλοποίησε το Εργαστήριο Didaktika σε όλη την Ελλάδα

Έναρξη σεμιναρίου 24/9/2014 (9:00-14:00 ή 16:00-21:00)
Νέο τμήμα με έναρξη 8/10/2014 (9:00-14:00 ή 16:00-21:00) - Εγγραφές μέχρι Παρασκευή 3/10/2014
Νέο τμήμα με έναρξη 29/10/2014 (9:00-14:00 ή 16:00-21:00) - Εγγραφές μέχρι Τρίτη 23/10/2014
Νέο τμήμα με έναρξη 3/11/2014 - 16:00-21:00 -ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ SECURITY
Νέο τμήμα με έναρξη 5/11/2014 (9:00-14:00 ή 16:00-21:00) - Εγγραφές μέχρι Παρασκευή 31/10/2014
Νέο τμήμα με έναρξη 10/12/2014 (16:00-21:00) - Εγγραφές μέχρι Τετάρτη 3/12/2014
Νέο τμήμα με έναρξη 17/12/2014 (9:00-14:00) - Εγγραφές μέχρι Τετάρτη 10/12/2014
Νέο τμήμα με έναρξη 17/12/2014 (9:00-14:00) - Εγγραφές μέχρι Τετάρτη 10/12/2014
Νέο τμήμα με έναρξη 18/02/2015 (9:00-14:00 ή 16:00-21:00) - Εγγραφές μέχρι Τετάρτη 8/02/2015
Νέο τμήμα με έναρξη 20/02/2015 - 27/2/2015 (9:00-14:00) - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ SECURITY
Νέο τμήμα με έναρξη 11/3/2015 (9:00-14:00) - Εγγραφές μέχρι Πέμπτη 5/03/2015
Νέο τμήμα με έναρξη 16/3/2015 (16:00-21:00) - Εγγραφές μέχρι Πέμπτη 12/03/2015
Νέο τμήμα με έναρξη 1/4/2015 (9:00-14:00) - Οι εγγραφές έκλεισαν!
Νέο τμήμα με έναρξη 15/4/2015 (16:00-21:00) - Εγγραφές μέχρι 7/04/2015
Νέο τμήμα με έναρξη 27/4/2015 (9:00-14:00) - Εγγραφές μέχρι 20/04/2015
Νέο τμήμα με έναρξη 13/5/2015 (9:00-14:00) - Εγγραφές μέχρι 7/05/2015
Νέο τμήμα με έναρξη 13/5/2015 (16:00-21:00) - Εγγραφές μέχρι 7/05/2015
Νέο τμήμα με έναρξη 03/06/2015 (9:00-14:00) - Εγγραφές μέχρι 28/05/2015
Νέο τμήμα με έναρξη 03/06/2015 (16:00-21:00) - Εγγραφές μέχρι 28/05/2015
Νέο τμήμα με έναρξη 08/06/2015 - 12/06/2015 (9:00-14:00) - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ SECURITY
Νέο τμήμα με έναρξη 13/07/2015 (9:00-14:00) - Εγγραφές μέχρι 03/07/2015
Νέο τμήμα με έναρξη 10/09/2015 (9:00-14:00) - Εγγραφές μέχρι 03/09/2015
Νέο τμήμα με έναρξη 12/10/2015 (9:00-14:00) - Εγγραφές μέχρι 03/10/2015
Νέο τμήμα (φροντιστηριακό) με έναρξη 26/10/2015 (09:00-14:00) - Εγγραφές μέχρι 24/10/2015 ( ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ )
Νέο τμήμα με έναρξη 06/1/2016 (9:00-14:00 ή 16:00-21:00) - Εγγραφές μέχρι 23/12/2015
Νέο τμήμα (για ανανέωση) 26/10/2015 (09:00-14:00)
Νέο τμήμα 09/12/2015 (09:00-14:00)- Οι εγγραφές έκλεισαν!
Νέο τμήμα 14/1/2016 (9:00-14:00)- Οι εγγραφές έκλεισαν!
Νέο τμήμα 17/2/2016 (9:00-14:00)- Οι εγγραφές έκλεισαν!
Νέο τμήμα 4/4/2016 (9:00-14:00) - Οι εγγραφές έκλεισαν!
Νέο τμήμα 23/05/2016 (9:00-14:00)- Οι εγγραφές έκλεισαν!
Νέο τμήμα 29/06/2016 (9:00-14:00)- Οι εγγραφές έκλεισαν!
Νέο τμήμα 29/09/2016 (9:00-14:00)- Οι εγγραφές έκλεισαν!
Νέο τμήμα 22-23/10/2016 - ΕΠΟΠΤΕΣ - ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ- Οι εγγραφές έκλεισαν!
Νέο τμήμα με έναρξη 09/11/2016 (9:00-14:00) Εγγραφές μέχρι Πέμπτη 03/11/2016
Νέο τμήμα με έναρξη 16/11/2017 (9:00-14:00) Εγγραφές μέχρι Πέμπτη 09/01/17
Νέο τμήμα με έναρξη 06/02/2017 (9:00-14:00) Εγγραφές μέχρι Πέμπτη 01/02/17
Νέο τμήμα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 02/03/2017 (15:00-21:00) 3ης ημέρες κατάρτισης
Νέο τμήμα με έναρξη 20/02/2017 (9:00-14:00) Εγγραφές μέχρι Πέμπτη 14/02/17
Νέο τμήμα με έναρξη 15/03/2017 (9:00-14:00) Εγγραφές μέχρι Πέμπτη 05/03/17
Νέο τμήμα με έναρξη 27/03/2017 (9:00-14:00) ή απογευματίνο (16:00 - 21:00) Εγγραφές μέχρι Δευτέρα 20/03/17
Νέο τμήμα με έναρξη 05/04/2017 (9:00-14:00) ή απογευματίνο (16:00 - 21:00) Εγγραφές μέχρι Δευτέρα 31/03/17

Νέο τμήμα με έναρξη 26/04/2017 (9:00-14:00) ή απογευματίνο (16:00 - 21:00) Εγγραφές μέχρι Πέμπτη 21/04/17

Νέο τμήμα με έναρξη 29/05/2017 (9:00-14:00) ή απογευματίνο (16:00 - 21:00) Εγγραφές μέχρι Πέμπτη 21/05/17

Νέο τμήμα με έναρξη 28/06/2017 (9:00-14:00) Εγγραφές μέχρι 18/06/17

Νέο τμήμα με έναρξη 06/09/2017 (9:00-14:00) ή απογευματίνο (16:00 - 21:00) Εγγραφές μέχρι Πέμπτη 31/08/17

Νέο τμήμα με έναρξη 13/09/2017 (9:00-14:00) ή απογευματίνο (16:00 - 21:00) Εγγραφές μέχρι Πέμπτη 07/09/17

Νέο τμήμα με έναρξη 04/10/2017 (9:00-14:00) Εγγραφές μέχρι Δευτέρα 18/09/17

Νέο τμήμα με έναρξη 25/10/2017 (9:00-14:00) Εγγραφές μέχρι 12/10/17

Νέο τμήμα με έναρξη 13/12/2017 (9:00-14:00) Εγγραφές μέχρι 05/12/17

Νέο τμήμα με έναρξη 22/01/2018 (9:00-14:00) Εγγραφές μέχρι 15/01/18

Νέο τμήμα με έναρξη 12/02/2018 (9:00-14:00) Εγγραφές μέχρι 05/02/18

Νέο τμήμα με έναρξη 26/02/2018 (9:00-14:00) Εγγραφές μέχρι 18/02/18

Νέο τμήμα με έναρξη 29/03/2018 (9:00-14:00 ) Εγγραφές μέχρι 19/02/18

Νέο τμήμα με έναρξη 16/04/2018 (9:00-14:00 ) Εγγραφές μέχρι 04/04/18

Νέο τμήμα με έναρξη 2/07/2020 (εξ΄αποστάσεως ή στο χώρο μας) Εγγραφές μέχρι 25/06/2020

Νέο τμήμα με έναρξη 28/05/2020 (εξ΄αποστάσεως ή στο χώρο μας) Εγγραφές μέχρι 20/05/2020
Νέο τμήμα με έναρξη 22/02/2020 (εξ΄αποστάσεως ή στο χώρο μας) Εγγραφές μέχρι 15/01/2020
Νέο τμήμα με έναρξη 22/01/2020 (εξ΄αποστάσεως ή στο χώρο μας) Εγγραφές μέχρι 15/01/2020
Νέο τμήμα με έναρξη 13/11/2019 (εξ΄αποστάσεως ή στο χώρο μας) Εγγραφές μέχρι 08/11/19
Νέο τμήμα με έναρξη 10/10/2019 (πρωινό) Εγγραφές μέχρι 04/10/19
Νέο τμήμα με έναρξη 17/09/2019 (πρωινό) Εγγραφές μέχρι 13/09/19 ΠΡΩΙΝΟ & ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ ΤΜΗΜΑ
Νέο τμήμα με έναρξη 18/07/2019 (πρωινό) Εγγραφές μέχρι 12/07/19
Νέο τμήμα με έναρξη 19/06/2019 (πρωινό) Εγγραφές μέχρι 14/06/19
Νέο τμήμα με έναρξη 13/06/2019 (πρωινό) Εγγραφές μέχρι 11/06/19
Νέο τμήμα με έναρξη 30/05/2019 (πρωινό) Εγγραφές μέχρι 28/05/19
Νέο τμήμα με έναρξη 17/04/2019 (πρωινό) Εγγραφές μέχρι 11/04/19
Νέο τμήμα με έναρξη 04/03/2019 (πρωινό & απογευματινό) Εγγραφές μέχρι 26/01/19
Νέο τμήμα με έναρξη 04/02/2019 (πρωινό & απογευματινό) Εγγραφές μέχρι 26/01/19
Νέο τμήμα με έναρξη 03/10/2018 (9:00-14:00 ή απογευματινό) Εγγραφές μέχρι 26/09/18
Νέο τμήμα με έναρξη 19/09/2018 (9:00-14:00 ή απογευματινό) Εγγραφές μέχρι 10/09/18

Νέο τμήμα με έναρξη 25/07/2018 (9:00-14:00 ή απογευματινό) Εγγραφές μέχρι 18/07/18 - εξ αποστάσεως
όσοι παρακολουθήσουν το καλοκαιρινό σεμινάριο δίνουν άμεσα εξετάσεις | Τέλος Σεπτεμβρίου
Νέο τμήμα με έναρξη 25/06/2018 Εγγραφές μέχρι 19/06/18

Νέο τμήμα με έναρξη 20/05/2018 Εγγραφές μέχρι 15/05/18


Κατεβάστε δωρεάν τον οδηγό με τις ερωτήσεις κανονισμού κατάρτισης

Πιστοποιημένη Δομή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Αίτηση ενδιαφέροντος - Ερωτήσεις

Πιστοποιημένη Δομή KEMEA

Extra Σεμινάρια Απο κορυφαίους εισηγητές

 • προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφάλειας & φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων +

  Σύμφωνα με τον νόμο 1877/12.09.2008 το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που διατίθεται στη λιμενική εγκατάσταση απαιτείται να Read More
 • Eλεγκτής Ασφαλείας (X-ray screener) +

  Με αφορμή τις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές ενέργειες εντάθηκαν οι έλεγχοι σε μέσα μεταφοράς, τους χώρους διακίνησης επιβατών (αεροδρόμια –λιμένες) αλλα κτίρια Read More
 • Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) +

  Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για να αναλάβει κάποιος καθήκοντα Υ.Α.Λ.Ε και αναπληρωτή ΥΑΛΕ σε μια λιμενική εγκατάσταση, θα πρέπει Read More
 • Σεμινάρια Security +

  Το Εργαστήριο DIDAKTIKA είναι αδειοδοτημένο κέντρο δια βίου μάθησης με άδεια απο τον ΕΟΠΠΕΠ του υπουργείου παιδείας, διαθέτει άρτια οργάνωση Read More
 • 1
 • 2

Για τα σεμινάρια και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο DIDAKTIKA ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα παραλάβετε βεβαίωση κατάρτισης, η οποία έχει αριθμό γνησιότητας & ειδικό μηχανισμό επαλήθευσης. Αυτό ενισχύει την αξία της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού σας μιας και φέρουν το λογότυπο CERTcod και ισχύουν για επαλήθευση της γνησιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

certcod validation.