Voucher Αγγλικών

Επιδοτούμενη κατάρτιση στην Αγγλική γλώσσα για απόκτηση πιστοποιητικού ΑΣΕΠ.

Στο πλαίσιο της Δράσης του ΟΑΕ∆ «Ειδικές τιμές στους ανέργους» και υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς καθώς και στο πλαίσιο της εταιρικής ευθύνης και της διάθεσής τους να βοηθηθούν τα ενήλικα μέλη της χώρας μας, να εκπαιδευτούν και να πιστοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα αποφάσισαν την υλοποίηση και προβολή έργου κατάρτισης και πιστοποίησης 30.000 ομάδων του πληθυσμού στην Αγγλική γλώσσα για απόκτηση Lower ή Proficiency.

Αγγλικά για ενήλικες Καλαμάτα Οι ωφελούμενοι άνεργοι, Φοιτητές, Σπουδαστές, Δημόσιοι Υπάλληλοι, Ιδιωτικοί Υπάλληλοι μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων ή Αγρότες έχουν την ευκαιρία ν’ αποκτήσουν με μικρό κόστος πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ επίπεδα Β1, B2, C1, C2 καταβάλλοντας το συνολικό ποσό των 350 ευρώ σε 3 δόσεις.Η εξέταση περιέχει μόνο για προφορικά και έκθεση.

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ DIDAKTIKA ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑ LOWER Ή PROFICIENCY! ΔΕΙΤΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ!

Συγκεκριμένα:

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του αντικειμένου κατάρτισης στην Αγγλική γλώσσα θα αποτελείται από 3-4 μήνες θεωρητικής διδασκαλίας, επιπρόσθετα και πλατφόρμα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Συνολικό κόστος που ΔΕΝ θα πληρώσει ο καταρτιζόμενος 610 ευρώ. ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ Η ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΥΤΕ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΥ Ο ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER.

Μπορώ να ξεκινήσω χωρίς να γνωρίζω καθόλου Αγγλικά;

Το πρόγραμμα αφορά τους δικαιούχους που έχουν αποκτήσει κατά το παρελθόν βασικές γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας και είτε δεν έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό είτε επιθυμούν να λάβουν πιστοποιητικό ανωτέρου επιπέδου.

Τι χρειάζεται για να μπώ στο επιδοτούμενο πρόγραμμα;

Αρκεί μια επισκεψή σας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών DIDAKTIKA για να γίνει η συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Επιδοτούμενες ομάδες

Άνεργοι (είτε λαμβάνουν το επίδομα, είτε όχι.) - Φοιτητές TEI AEI, Σπουδαστές σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών ή ΙΕΚ, Αγρότες, ΙΔ. Υπάλληλοι. Δημ. Υπάλληλοι

Πότε ξεκινούν οι εγγραφές για το πρόγραμμα;

Οι εγγραφές ξεκινούν απο Δευτέρα 04/06/18 και θα πραγματοποιούνται καθημερινά μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων για τη Μεσσηνία και με σειρά προτεραιότητας υποβολής αίτησης.

Τμήματα - ώρες - ημέρες;

  • Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσες σεμιναρίων του Εργαστήριο DIDAKTIKA στη Φραντζή 6.
  • Τα τμήματα θα χωριστούν σε πρωινά απογευματινά βραδινά και ανάλογα με το επίπεδο (Lower - Proficiency)
  • Οι ώρες εκπαίδευσης θα είναι προκαθορισμένες και δεν θα ξεπερνούν τις 4 ώρες ανά εβδομάδα.

Διαδικασία πιστοποίησης;

Η συμμετοχή στην διαδικασία πιστοποίησης είναι υποχρεωτική για όλους. Δεν αποκλείεται στους φορείς κατάρτισης αλλά και στους καταρτιζόμενους/ες να συμμετέχουν σε περισσότερες προσπάθειες πιστοποίησης µε συμβολικό πρόσθετο κόστος πιστοποίησης για τον ωφελούμενο που ανέρχεται στα 80€ (έκπτωση 68% επί της αρχικής συμμετοχής των καταρτιζομένων).

Ποιο πιστοποιητικό θα αποκτήσω; Είναι αναγνωρισμένο;

Το πιστοποιητικό Test of Interactive English (TIE) έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες όλων των σπουδαστών που επιθυμούν να μάθουν ή να βελτιώσουν την γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Απονέμεται από το Accreditation and Co-ordination of English Language Services (ACELS), κρατική υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Επιστήμης της Ιρλανδίας και είναι αναγνωρισμένο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Αποτελέσματα και λήψη πιστοποιητικού

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται στα Ε.Κ. 20 εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της εξεταστικής διαδικασίας. Η λήψη των πιστοποιητικών πραγματοποιείται περίπου 1 μήνα μετά την ημερομηνία ανακοινώσεως των αποτελεσμάτων της εξεταστικής διαδικασίας.

Έχω κόστος συμμετοχής;

Η δράση καλύπτει το σύνολο του κόστους της εκπαίδευσης στη τάξη κατα 85% για ανέργους και πολύτεκνους και για τις άλλες ομάδες πληθυσμού (50 ώρες). Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνοδεύεται από πιστοποίηση και αγορά του εκπαιδευτικού υλικού η οποία είναι υποχρεωτική ώστε η εκπαίδευση να θεωρηθεί επιδοτούμενη.

Το κόστος πιστοποίησης, το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού (βιβλίου) και το κόστος μαθημάτων, ανέρχεται στα 350€ για όλα τα προηγούμενα. Το ποσό αυτό είναι η μοναδική συμμετοχή του δικαιούχου στο πρόγραμμα και καταβάλεται σε 3 δόσεις στον Ανάδοχο φορέα του έργου. Τα μαθήματα θα υλοποιηθούν στους χώρους του Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών DIDAKTIKA (3-4 μήνες εντατικά) απο έμπειρο εκπαιδευτικό σε τμήματα των 10 ατόμων.

Σκοπός του έργου;

Οι στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν από αυτή την κατηγορία δράσεων / πράξεων έχουν ως εξής :
  • Η αντιμετώπιση του φαινομένου χαμηλών και ουσιαστικών προσόντων μεγάλου αριθμού ανέργων που δε διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικής γλώσσας.
  • Η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων στα πλαίσια του νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος για την προώθηση της απασχόλησης ανέργων και ιδιαίτερα των νέων και των γυναικών.

Εκπαιδευτικός στόχος;

Ειδικός εκπαιδευτικός στόχος του Έργου είναι οι καταρτιζόμενοι/νες να αποκτήσουν γνώσεις Αγγλικής γλώσσας σε βασικό ή προχωρημένο επίπεδο και να είναι σε θέση να την εξασκήσουν στον εργασιακό τους χώρο.

Σε κάθε περίπτωση το επίπεδο κατάρτισης στην Αγγλική γλώσσα σχεδιάζεται και προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του περιεχομένου πιστοποίησης και στις εκπαιδευτικές ανάγκες των ωφελουμένων με βάση την προγενέστερη γνώση.

Επιπρόσθετη εκπαίδευση

Δωρεάν θα έχετε επιπρόσθετη τηλεκατάρτιση στην ενότητα που αφορά στην προετοιμασία του εκπαιδευόμενου για την αγορά εργασίας "Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας- αξίας 90€ | Στο τέλος θα παραλάβετε την βεβαίωση κατάρτισης για το σεμινάριο".

Η ένταξή σας ή οχι στο επιδοτούμενο πρόγραμμα εξαρτάται απο το χρόνο υποβολής αίτησης για ένταξη σας, και όχι απο μοριοδότηση.
Καλέστε τώρα στο 27210-85100 ή περισσότερες πληροφορίες στο Englishplus.gr

Νέα τμήματα για Lower & Proficiency - Κάντε αίτηση για το τμήμα και την ημέρα κατάρτισης που σας εξυπηρετεί άμεσα. Εγγραφές απο 01/09/2021

Πιστοποιημένη Δομή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Αίτηση ενδιαφέροντος - Ερωτήσεις
Επιδοτούμενο πρόγραμμα αγγλικων Επιδοτούμενο πρόγραμμα αγγλικων

Για τα σεμινάρια και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο DIDAKTIKA ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα παραλάβετε βεβαίωση κατάρτισης, η οποία έχει αριθμό γνησιότητας & ειδικό μηχανισμό επαλήθευσης. Αυτό ενισχύει την αξία της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού σας μιας και φέρουν το λογότυπο CERTcod και ισχύουν για επαλήθευση της γνησιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

certcod validation.