Αίτηση ενδιαφέροντος - Ερωτήσεις

Εργαστήριο Πληροφορικής

Πιστοποιημένη Δομή

Όλα τα σεμινάρια και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο DIDAKTIKA ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ φέρουν αριθμό γνησιότητας & ειδικό μηχανισμό επαλήθευσης.

Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 1 & Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών
Πιστοποιημένη δομή απο το Υπουργείο Παιδείας με Α/Α 6360.

Drupal Καλαμάτα