Τυφλό σύστημα γραφής

Τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης

Το τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης (που ορισμένες φορές καλείται τυφλό σύστημα ή και απλώς τυφλό) είναι μια μέθοδος δακτυλογράφησης χωρίς τη χρήση της όρασης για τον εντοπισμό των πλήκτρων. Συγκεκριμένα, το άτομο που δακτυλογραφεί με τυφλό σύστημα γνωρίζει τη θέση των πλήκτρων στο πληκτρολόγιο μέσω της μυϊκής μνήμης.

Πλεονεκτήματα
Ταχύτητα

Η εκμάθηση του τυφλού συστήματος μπορεί να βελτιώσει δραματικά την ταχύτητα και ακρίβεια της δακτυλογράφησης. Η αποδεκτή μέση ταχύτητα δακτυλογράφησης σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα είναι γύρω στις 40 με 50 λέξεις ανά λεπτό και είναι επιτεύξιμη μετά από σχετική τριβή με το σύστημα, αν και κάθε άτομο μαθαίνει με το δικό του ρυθμό.
Οι επαγγελματίες δακτυλογράφοι (σε θέσεις γραμματειακής υποστήριξης, εισαγωγής δεδομένων κλπ.) μπορούν να επιτύχουν και να διατηρούν σταθερούς ρυθμούς άνω των 100 λέξεων ανά λεπτό. Ελαχιστοποίηση της απόσπασης της προσοχής

Όταν χρησιμοποιείται το τυφλό σύστημα, δεν χρειάζεται το βλέμμα να στρέφεται μεταξύ του πληκτρολογίου (το οποίο μπορεί να μη φωτίζεται αρκετά και καλύπτεται από τα δάκτυλα) και άλλων σημείων που απαιτούν προσοχή.
Όταν, για παράδειγμα, γίνεται αντιγραφή ενός κειμένου, ο δακτυλογράφος μπορεί να κοιτά σταθερά το πρωτότυπο. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η παραγωγικότητα και μειώνεται ο αριθμός των λαθών.

Πιστοποιημένη Δομή

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ


Αίτηση ενδιαφέροντος - Ερωτήσεις

Για τα σεμινάρια και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο DIDAKTIKA ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα παραλάβετε βεβαίωση κατάρτισης, η οποία έχει αριθμό γνησιότητας & ειδικό μηχανισμό επαλήθευσης. Αυτό ενισχύει την αξία της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού σας μιας και φέρουν το λογότυπο CERTcod και ισχύουν για επαλήθευση της γνησιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

certcod validation.