Αγγλικά για Βοηθούς Διοίκησης

Να είναι σε θέση το στέλεχος της επιχείρησης να ανταποκρίνεται σε διαλόγους προφορικούς και γραπτούς ανάλογα με το αντικείμενο που ασχολείται και να διαθέτει τη αντίστοιχη άνεση και γνώση προκειμένου να επικοινωνεί αποτελεσματικά

. Περιεχόμενο
 • Telephone
 • Meetings
 • Appointments
 • Flights
 • Presentations:
 • Opening,
 • Body Questions
 • Tips
 • Negotiations
 • Tricky conversations
 • Resolving Difficulties,
 • Asking for a pay rise
 • Difficult Clients
 • Experts
 • Meetings in English
 • Scenario
 • Listening
 • Videos
 • Business Presentations & Public Speaking in English
 • Business Letters in English
 • Memo
 • Fax
 • email
 • Who writes
 • Business to Business
 • Business to consumer
 • Job applicant to company
 • Citizen to government official
 • Employer to employee
 • Staff member to staff member
 • Why to write
 • To persuade
 • To inform
 • To request
 • To express thanks
 • To remind
 • To recommend
 • To apologize
 • To congratulate
 • To reject a proposal or offer
 • To introduce a person or policy
 • To invite or welcome
 • Resumes,
 • CV’s and Covering Letters in English

Πιστοποιημένη Δομή

Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 1 & Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών. Πιστοποιημένη δομή απο το Υπουργείο Παιδείας με Α/Α 6360.


Αίτηση ενδιαφέροντος - Ερωτήσεις
Επιδοτούμενο πρόγραμμα αγγλικων Επιδοτούμενο πρόγραμμα αγγλικων

Για τα σεμινάρια και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο DIDAKTIKA ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα παραλάβετε βεβαίωση κατάρτισης, η οποία έχει αριθμό γνησιότητας & ειδικό μηχανισμό επαλήθευσης. Αυτό ενισχύει την αξία της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού σας μιας και φέρουν το λογότυπο CERTcod και ισχύουν για επαλήθευση της γνησιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

certcod validation.