Βασική Υποστήριξη Ζωής (BLS)

Το DIDAKTIKA Κε.Δι.Βι.Μ, πιστοποιημένος εκπαιδευτικός οργανισμός από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με κωδικό πιστοποίησης 6360 εντάσσεται στην σχετική νομοθεσία περί εκπαίδευσης προσωπικού.
Σε συνεργασία με τους πιο έμπειρους πιστοποιημένους από το Rescue Training International εκπαιδευτικούς, παρέχουμε το σεμινάριο Βασικής Υποστήριξης ζωής (BLS) που προτρέπει ο Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010).

Το πρόγραμμα Βασικής Υποστήριξης Ζωής περιλαμβάνει μια σειρά από θεωρητικές ενότητες και πρακτικά αντικείμενα, με στόχο την έγκαιρη αναγνώριση των κυριότερων απειλητικών για τη ζωή περιστατικών καθώς και την αντιμετώπισή τους.

Στην εκπαίδευση για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής περιλαμβάνεται η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε όλους όσους θέλουν να γνωρίζουν έγκυρα τις βασικές τεχνικές αντιμετώπισης απειλητικών περιστατικών για τη ζωή ενός ενήλικα. Απαραίτητο σε κάθε υπάλληλο ή ιδιοκτήτη επιχείρησης.
Απόσπασμα Ν. 3850/10 ". Κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εργοδότης πρέπει μεταξύ άλλων να ορίζει τους εργαζομένους που είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των μέτρων που αφορούν τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων από τους εργαζομένους. Αυτοί οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν λάβει κατάλληλη επιμόρφωση, να είναι επαρκείς σε αριθμό και να τίθεται στη διάθεσή τους το κατάλληλο υλικό, ανάλογα με το μέγεθος και τους ειδικούς κινδύνους της επιχείρησης και της εγκατάστασης."

Συνολική Διάρκεια Εκπαίδευσης:

6 ώρες

Περιεχόμενο:

 • § Βασική φυσιολογία του ανθρώπου
 • § Αναπνευστική παύση
 • § Έμφραγμα του μυοκαρδίου
 • § Κοιλιακή μαρμαρυγή (αιφνίδια καρδιακή ανακοπή)
 • § Έμφραξη αναπνευστικής οδού
 • § Σοβαρή αιμορραγία
 • § Σωματική καταπληξία
 • § Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • § Σοκ αναφυλαξίας
 • § Τραυματισμοί σπονδυλικής στήλης
 • § Αναίσθητος πάσχοντας
 • § Κλήση Υπηρεσιών Υγείας
 • § Πρωτοβάθμια εκτίμηση (αναγνώριση επείγοντος)
 • § Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση
 • § Θέση ανάνηψης

Εξέταση εκπαιδευομένων - Πιστοποίηση:

Αναγνωρισμένη πιστοποίηση, έπειτα απο εξέταση. Στην εκπαίδευση για τη Βασική Υποστήριξη της Ζωής περιλαμβάνεται η Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡ.Π.Α.)

 • § Γραπτή πολλαπλής επιλογής
 • § Πρακτική εφαρμογή

Παροχές του προγράμματος:

 • § Εγχειρίδιο πρώτων βοηθειών
 • § Διάφραγμα διασωστικών αναπνοών
 • § Αιμοστατικός επίδεσμος
 • § Παράβολο πιστοποίησης
 • § Πιστοποιητικό εκπαίδευσης

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής.

 • Το πρόγραμμα μπορεί να επιδοτηθεί για όλους τους υπαλλήλους σας από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45% του ΟΑΕΔ.

Πιστοποιημένη Δομή

Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 1 & Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών. Πιστοποιημένη δομή απο το Υπουργείο Παιδείας με Α/Α 6360.


Αίτηση ενδιαφέροντος - Ερωτήσεις
Basic Life Support

Για τα σεμινάρια και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο DIDAKTIKA ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα παραλάβετε βεβαίωση κατάρτισης, η οποία έχει αριθμό γνησιότητας & ειδικό μηχανισμό επαλήθευσης. Αυτό ενισχύει την αξία της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού σας μιας και φέρουν το λογότυπο CERTcod και ισχύουν για επαλήθευση της γνησιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

certcod validation.