Εφαρμογές Android

Το σεμινάριο «Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Android Εφαρμογών» καθώς και το επίπεδο 2 & 3 προχωρημένων πρακτικών και εργαλείων διοργανώνεται από το DIDAKTIKA Κε.Δι.Βι.Μ, πιστοποιημένος εκπαιδευτικός οργανισμός από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με κωδικό πιστοποίησης 6360.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε 3 επίπεδα με τέτοιο τρόπο από το εργαστήριο, έτσι ώστε να συνδυάζει υψηλού επιπέδου θεωρητική γνώση αλλά και πρακτική εξάσκηση στους τρόπους σχεδιασμού και υλοποίησης εφαρμογών για smartphones με λειτουργικό Android, τα οποία γνωρίζουν ολοένα και μεγαλύτερη δημοτικότητα λόγω των απεριόριστων δυνατοτήτων που προσφέρουν..

Επίπεδο 1 -Εφαρμογές με χρήση εργαλείων, χωρίς προγραμματισμο για Android.(12 ώρες)
Επίπεδο 2 -Χρήση της Java και δημιουργία εφαρμογών μέσω Android Studio & eclipse(20 ώρες)
Επίπεδο 3 -Χρηση προχωρημένων τεχνικών με δυνατότητα εξετάσεων παγκόσμιας αναγνωρισης απο την Pearson VUE (10 ώρες)

android σεμινάριο
Στο τέλος κάθε επιπέδου (Android 1, 2, 3) σας δίνεται η δυνατότητα να πιστοποιηθείτε ή να παραλάβετε βεβαίωση κατάρτισης.
Η παρακολούθηση ανα επιπεδο είναι διαφορετική και αντιστοιχή σε 3 διαφορετικά σεμινάρια.

Ύλη επιπέδου 1:

 • Πώς να κατασκευάσετε εφαρμογές για android χωρίς προγραμματισμό ( επίπεδο 1)
 • Η 1η επαφή με το user interface & τη περιοχή Designer
 • Μαθαίνω να χρησιμοποιώ label , αντικείμενα σχεδίασης να ενεργοποιώ τη δόνηση της συσκευής & να εισάγω ήχο και εικόνα
 • Σύνδεση QR code
 • Δημιουργία εκτελέσιμης μορφής της εφαρμογής
 • Εισαγωγή – εξαγωγή μορφής πηγαίου κώδικα
 • Η εφαρμογή σας στο play store
 • Δημιουργία εφαρμογής σχεδίασης με λήψη εικόνας από τη συσκευή
 • Δημιουργία κινούμενης εικόνας με το άγγιγμα της οθόνης
 • Κατασκευή εφαρμογών χρησιμοποιώντας το block random με pop up μηνύματα
 • Χρησιμοποιώντας τα αντικείμενα clock , image sprite για την κατασκευή εφαρμογών
 • Δημιουργία εφαρμογής με χρήση αισθητήρα κίνησης συσκευής
 • Κατασκευή εφαρμογής autoreply και αποθήκευσης δεδομένων σε μια βάση TinyDB
 • Εφαρμογή παρουσίασης φωτογραφιών με χρήση slideshow ( ή κατασκευή slideshow εφαρμογής )
 • Εφαρμογή προσανατολισμού
 • Δημιουργία μικρών εφαρμογών αντίστροφής μέτρησης , μετατροπή μονάδων και κουμπί πανικού
 • Όρια οθόνης αναγνώριση από εφαρμογή
 • Χρήση προχωρημένων τεχνικών εισαγωγή google maps , λίστας επιλογής και activity starter για τη δημιουργία εφαρμογών
 • Χρήση αισθητήρα gps για τη δημιουργία εφαρμογής navigation
 • Δημιουργία και αναπαραγωγή ήχων
 • Δημιουργία και χρήση εφαρμογής Quiz
 • Δημιουργία εφαρμογής άμεσης συνομιλίας
 • Σύνδεση εφαρμογής μέσω υπηρεσίας web api
 • Δημιουργία προσαρμοσμένου λεξικού με δυνατότητα εκφώνησης λέξεων
 • Εφαρμογές fortune cookies , mix & match , κρυπτογράφησης
 • Εισαγωγή ώρας και ημέρας
 • Bluetooth server – client
 • Email μέσω φόρμας εφαρμογής
 • YouTube & activity starter
 • Λειτουργία Nested ListPicker
 • Skype call εφαρμογή
 • Read pdf
 • Activate Bluetooth
 • Take & share a picture
 • Video Wall

Συνολική Διάρκεια Εκπαίδευσης επιπέδου 1 & κόστος:

12 ώρες εντος εκπαιδευτηρίου Didaktika - 6-10 ώρες πρακτικής άσκησης
Κόστος 190 ευρώ ή 120 ευρώ με Early Booking (4 ημέρες πριν το σεμινάριο).

Ύλη επιπέδου 2:

Σύντομα..

Ύλη επιπέδου 3:

Σύντομα..η εκπαιδευτική ύλη, με δυνατότητα πιστοποίησης απο την διεθνώς αναγνωρισμένη

android σεμινάριο

Βεβαίωση - Πιστοποίηση:

Αναγνωρισμένη πιστοποίηση, έπειτα απο εξετάσεις για τα επίπεδα 2 & 3.
Βεβαίωση κατάρτισης δίνεται σε όλα τα επίπεδα παρακολούθησης.

 • § Γραπτή πολλαπλής επιλογής
 • § Πρακτική εφαρμογή

Παροχές του προγράμματος:

 • Σημειώσεις μαθήματος
 • Hands on Seminar
 • Έτοιμες εφαρμογές και ασκήσεις

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής για το επίπεδο 1 & 2
Προυπόθεση για τη συμμετοχή στο επίπεδο 3, να έχει γίνει παρακολούθηση του επιπεδου 2.

Αίτηση ενδιαφέροντος - Ερωτήσεις
Σεμινάριο android

Πιστοποιημένη Δομή

Όλα τα σεμινάρια και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο DIDAKTIKA ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ φέρουν αριθμό γνησιότητας & ειδικό μηχανισμό επαλήθευσης.

Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 1 & Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών
Πιστοποιημένη δομή απο το Υπουργείο Παιδείας με Α/Α 6360.

Πρόγραμμα σεμιναρίου Android - Κόστος

NEO! - Πρόγραμμα σεμιναρίου Android -Επίπεδο 1.
 • 19/10/15 Δευτέρα: 8:00 μ.μ.– 10:00 μ.μ.
 • 21/10/15 Τετάρτη: 8:00 μ.μ.– 10:00 μ.μ.
 • 24/10/15 Σάββατο: 2:00 μ.μ.– 4:00 μ.μ.
 • 26/10/15 Δευτέρα: 8:00 μ.μ.– 10:00 μ.μ.
 • 28/10/15 Τετάρτη: 8:00 μ.μ.– 10:00 μ.μ.
 • 31/10/15 Σάββατο: 2:00 μ.μ.– 4:00 μ.μ.
Κόστος σεμιναρίου 190 ευρώ =>120 ευρώ για εγγραφές μέχρι και 4 ημέρες πρίν απο την έναρξη των μαθημάτων σε 3 δόσεις τών 40 ευρώ.
Επικοινωνήστε και κλείστε τη θέση σας άμεσα στο 27210-85100