Προγραμματισμός για χρήση σε Arduino

Γνωρίζουμε ή θα γνωρίσουμε να προγραμματίζουμε και να δημιουργούμε δικό μας software. Τι παίζει με το hardware όμως; Δεν θα ήταν επίσης ωραίο να μπορούσαμε να φτιάξουμε τις δικές μας αυτόνομες ηλεκτρονικές συσκευές και να τις προγραμματίσουμε ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μας; Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε τα δικά μας gadget! Ακούγεται τραβηγμένο; Κι όμως, με ένα Arduino ο καθένας μας μπορεί να δημιουργήσει custom hardware, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις ηλεκτρονικών και με την ίδια σχεδόν ευκολία που φτιάχνει software.Arduino Starter Kit

Το DIDAKTIKA Κε.Δι.Βι.Μ, πιστοποιημένος εκπαιδευτικός οργανισμός από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με κωδικό πιστοποίησης 6360 εντάσσεται στην σχετική νομοθεσία περί εκπαίδευσης προσωπικού.
Στα μαθήματα θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές της C++, εστιάζοντας στις κλάσεις και στο χειρισμό εξαιρέσεων που χρησιμοποιούν οι βασικές βιβλιοθήκες του Arduino.

Το Arduino είναι ένας single-board μικροελεκτής, δηλαδή μια απλή μητρική πλακέτα ανοικτού κώδικα, με ενσωματωμένο μικροελεγκτή και εισόδους/εξόδους, και η οποία μπορεί να προγραμματιστεί με τη γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται για τη γλώσσα προγραμματισμού C++ και ένα σύνολο από βιβλιοθήκες, υλοποιημένες επίσης στην C++ ). Το Arduino μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ανεξάρτητων διαδραστικών αντικειμένων αλλά και να συνδεθεί με υπολογιστή μέσω προγραμμάτων σε Processing, Max/MSP, Pure Data, SuperCollider. Οι περισσότερες εκδόσεις του Arduino μπορούν να αγοραστούν προ-συναρμολογημένες· το διάγραμμα και πληροφορίες για το υλικό είναι ελεύθερα διαθέσιμα για αυτούς που θέλουν να συναρμολογήσουν το Arduino μόνοι τους.

Το πρόγραμμα Arduino έλαβε τιμητική μνεία στην κατηγορία Digital Communities στο Prix Ars Electronica το 2006.
  
Τί πετυχαίνουμε με το Arduino;

Με το Arduino καλλιτέχνες, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, χομπίστες,με όσους ασχολούνται εραστιτεχνικά ή επαγγελματικά με τους αυτοματισμούς, μαθητές και φοιτητές μαθαίνουν προγραμματισμό και κατασκευάζουν ολόκληρα έργα για αυτοματισμούς και εφαρμογές ρομποτικής.


Πώς λειτουργεί;

Η πλακέτα του Arduino αποτελείται από έναν μικρό επεξεργαστή ανοικτού κώδικα στον οποίο μπορεί κανείς να προγραμματίσει ακόμη κι αν είναι αρχάριος.

Πρόγραμμα Κατάρτισης στη γλώσσα προγραμματισμού C++ για χρήση σε Arduino

Hands On Seminar - Ο κάθε μαθητής θα έχει τον δικό τους υπολογιστή για χρήση & συνολικά 1 Arduino Kit Arduino Starter Kit

Συνολική Διάρκεια Εκπαίδευσης: Κόστος

Σύνολο ωρών κατάρτισης 18-22 ώρες ( τάξη 4-10 καταρτιζόμενοι ).
Κόστος 140 ευρώ

Περιεχόμενο:

  Θα χρησιμοποιηθούν τέσσερα προγράμματα:


 • 1. Dev-cpp: για την ανάπτυξη απλών προγραμμάτων σε C++
 • 2. Eclipse: πρόγραμμα για ανάπτυξη κώδικα C++, που μπορεί να παραμετροποιηθεί για προγράμματα για Arduino
 • 3. Visual Studio: πρόγραμμα για ανάπτυξη κώδικα Visual C++, που μπορεί να παραμετροποιηθεί για προγράμματα για Arduino
 • 4. Arduino IDE: πρόγραμμα ανάπτυξης εφαρμογών για Arduino


 • Αναλυτικά

  1.  Βασικά της C++
   1.1.  Δομή
   1.2.  Μεταβλητές και τύποι δεδομένων
   1.3.  Είσοδος-έξοδος
  2.  Έλεγχος δομής 
   2.1.  If-else
   2.2.  While
   2.3.  Do-while
   2.4.  For
   2.5.  Switch
  3.  Πίνακες
  4.  Δομές δεδομένων
  5.  Κλάσεις
   5.1.  Υπερφόρτωση
   5.2.  Κληρονομικότητα
   5.3.  Πολυμορφισμός
  6.  Χειρισμός εξαιρέσεων
  7.  Eclipse
   7.1.  Παραμετροποίηση για το Arduino
   7.2.	Δημιουργία απλών προγραμμάτων
  8.	Visual Studio
   8.1.	Παραμετροποίηση για το Arduino
   8.2.	Δημιουργία κλάσεων
  9.	Arduino IDE
   9.1.	Περιβάλλον
   9.2.	Δημιουργία προγραμμάτων
   9.3.	Φόρτωση προγραμμάτων
   
   Δεύτερο μέρος σεμιναρίου: Seminar & Demo: Robots & The Arduino Board
   
   Μερικά απο τα project που μπορούν να αναπτυχθούν είναι τα παρακάτω:
   
   Smart phone Garage Door Opener .
   Build a Talking Clock .
   Make an automatic night light which switches on when its dark
   LED Stoplights
   Display LCD
   Intrusion alarm
   Thermostat
  

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εξειδίκευσης:

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις συμμετοχής.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν απο μηδενικό επίπεδο και μπορούν να συμμετέχουν όλες οι ηλικίες.

Πιστοποιημένη Δομή

Άδεια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης 1 & Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών. Πιστοποιημένη δομή απο το Υπουργείο Παιδείας με Α/Α 6360.


Αίτηση ενδιαφέροντος - Ερωτήσεις

Για τα σεμινάρια και τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο DIDAKTIKA ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ θα παραλάβετε βεβαίωση κατάρτισης, η οποία έχει αριθμό γνησιότητας & ειδικό μηχανισμό επαλήθευσης. Αυτό ενισχύει την αξία της βεβαίωσης ή του πιστοποιητικού σας μιας και φέρουν το λογότυπο CERTcod και ισχύουν για επαλήθευση της γνησιότητας σε Ελλάδα και εξωτερικό.

certcod validation.