Σχετικά με εμάς

Το Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών Didaktika δημιουργήθηκε από τους Αντώνη Ξερικό και Σπύρο Βλαχογεωργακόπουλο  μαζί με ομάδα έμπειρων εισηγητών και επαγγελματιών, ως συνέχεια των 7 χρόνων εμπειρίας στην εκπαίδευση μικρών παιδιών, φοιτητών, ενηλίκων αλλά και επιχειρήσεων πάνω σε προγράμματα πληροφορικής, νέων τεχνολογιών καθώς και σεμιναρίων εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, μέσα απο την Franchise επιχείρηση που λειτουργεί μέχρι και σήμερα Technokids Technoplus Καλαμάτας (Technokids - Εξουδιοδοτημένο κέντρο)

Αποστολή μας είναι οι σπουδαστές του Εργαστηρίου να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες εκείνες, έτσι ώστε ως επαγγελματίες πραγματικά να συνεισφέρουν χρησιμοποιώντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ενώ παράλληλα να προάγουν με το έργο τους ευρύτερα οικονομικά και  κοινωνικά σύνολα.