Ηλεκτρονική γραμματεία

Αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού (Microsoft, Ecdl, Vellum, Acta, TIE)
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για έκδοση ή επανέκδοση του πιστοποιητικού σας.

Αίτηση Πιστοποιητικού

Αίτηση έκδοσης βεβαίωσης (Σπουδών, Σεμιναρίου, Κατάρτισης)
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για έκδοση ή επανέκδοση της βεβαίωσης σας.

Αίτηση Βεβαίωσης

Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις (Microsoft, Ecdl, Vellum, Acta, TIE)
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για συμμετοχή σε εξετάσεις.

Αίτηση συμμετοχής σε εξετάσεις

Υποβολή εργασίας προς διόρθωση
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα και κάντε υποβολή εργασίας.

Υποβολή εργασίας

Αίτηση για κωδικό e-learning
Παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα για να παραλάβετε τους κωδικούς e-learning.

Αίτηση κωδικού e-learning


Student Information Systems

Εικονικό Ιδιωτικό Δίκτυο (VPN) -demo

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Δωρεάν κλήση από εμάς

Καλέστε με

Didaktika Κε.Δι.Βι.ΜΕντολή πληρωμής
Get Bonus from William Hill the UK bookamker.